Youtube ndryshon përsëri, sjell shumë risi

66

YouTube ka njoftuar se ka sjell shumë përditësime sot. Së pari, shërbimi ka një logo të re, duke kombinuar etiketën me një ikonë. Ikona është butoni i njohur Play, i cili tani është në krye të skicës së kuqe – që dikur ishte nën pjesën “Tube” të markës. Ikona është në të majtë të markës në faqen e internetit, por në disa raste ikona e ndriçuar do të përdoret si një logo e shkurtuar. Kjo po fillon sot.

Aplikacionet mobile të shërbimit janë përditësuar me një dizajn të ri që ka skedat e lundrimit në pjesën e poshtme (duke përfshirë seksionet e Bibliotekës dhe Llogarive të reja), aftësinë për të përshpejtuar dhe ngadalësuar rishikimin (më parë një veçori e kufizuar në pajisje), dhe kohët e fundit një rresht i videove të sugjeruara është shtuar në pamjen e ekranit të plotë.

Përveç kësaj, “në muajt e ardhshëm” ju do të jeni në gjendje të kaloni mes videove me një rrëshqitje – në të majtë për të kaluarën, djathtas për të ardhmen.

Së shpejti, YouTube do të ndryshojë në mënyrë të përsosur formën që të përputhet me formatin e videos që po shikoni, kështu që nuk ka më shirita të zeza në ato video të incizuara vertikalisht.

Së fundi, zona më poshtë duhet të ju lejojë të “shfletoni videot në mënyra krejtësisht të reja” në një moment në të ardhmen.