Si të monitoroni performancën e Windows 10

Një komandë e rendësishme ju vjen në ndihmë për kontrollin e përformancës së pajisjeve tuaja Windows

165

Zakonisht indikatorët e shfletuesve si “Chrome” apo “Firefox” janë jo të saktë dhe shumë të vështira për tu interpretuar.

Ndërsa sistemi i operimit të “Windows 10”, dhe së fundmi versioni i ri i përditësuar mundëson të monitoroni shpejtësinë e internetit apo hardiskut duaj, dhe mënyra më e mirë për ta bërë është duke mësuar të kontrolloni shifrat e performancës.

Këto të dhëna mund t’i merrni nga “Task Manager”. Dhe kjo e fundit mund të hapet përmes kombinimit, “Ctrl+Shift+Esc”. Dhe pasi e hapni klikoni mbi “Performance”. Kështu do mund të kontrolloni performancën dhe shpejtësinë e kompjuterit tuaj, po ashtu edhe të internetit. Kjo është mënyre e mirë për të monitoruar edhe performancën e aplikacioneve të tjera, për të parë nëse ndonjëra nuk punon apo ka punon shumë ngadalë.