Shkolla kineze përdor njohjen e fytyrës për t’i bërë fëmijët t’i kushtojnë vëmendje

58

Vëzhgimi civil në Kinë ka parë një bum në kohët e fundit, me njohjen e fytyrës duke udhëhequr akuzat në teknologjitë e përdorura për të mbajtur tabutë mbi popullsinë. Policia po skanon udhëtarët me syza për njohjen e fytyrës, autoritetet po përdorin teknologjinë për të monitoruar pakicat etnike – tani teknologjia Orwellian ka një objektiv të ri: fëmijët. Sipas faqes së internetit të qeverisë kineze Hangzhou.com, një shkollë ka instaluar teknologjinë e njohjes së fytyrës për të monitoruar se sa nxënës janë të vëmendshëm në klasë.

Tre kamera janë instaluar mbi një dërrasë të zezë në Shkollën e Lartë Hangzhou në Kinë Lindore. Sistemi identifikon shtatë shprehje të ndryshme të fytyrës – neutrale, të lumtur, të trishtuar, të zhgënjyer, të zemëruar, të frikësuar dhe të befasuar – për të përcaktuar nëse fëmijët janë fokusuar në mësimet e tyre dhe nëse nuk janë, kompjuteri do ta ushqejë këtë përsëri tek mësuesi . Deri më tani teknologjia është në vetëm një klasë, por do të hapet nëpër shkollë deri në verë.