iPhone X e paska një huq, shkronja “i” nuk funksionon në tastierë

Disa përdorues të pajisjeve Apple, kanë problem kur shtypin shkronjën “I”, e cila në mënyrë automatike “përmirësohet” me shkronjën “A” dhe simbolin “?”.

156

Disa përdorues të pajisjeve Apple, kanë problem kur shtypin shkronjën “I”, e cila në mënyrë automatike “përmirësohet” me shkronjën “A” dhe simbolin “?”.

Përdoruesi i Reddit, The Cravin ka dokumentuar këtë lëshim dhe ka shpjeguar se tastiera e Apple në mënyrë automatike korrigjon shkronjën “I” me shkronjat dhe simbolet “A”, “#”, “!”, “?”.

Lëshimi në iOS prek kryesisht aplikacionet iMessage, Twitter dhe Instagram.

Në Apple thonë se ky gabim ka goditur disa përdorues të iPhone, iPad dhe iPod, të cilët nuk janë azhurnuar në sistemin iOS 11.1.

Po ashtu, rekomandohet që ky gabim të përmirësohet duke përdorur opsionin Text Replacement, i cili ndodhet në Settings/ General/ Keybord/Touch Replacement.

Klikoni në simbolin “+” në opsionin e frazës, shtypni shkronjën e madhe dhe të vogël “i” dhe në këtë mënyrë mund të rregulloni edhe vetë problemin.