Duhani,një kërcënim për zhvillimin

93

Rreth 7 milion njerëz vdesin çdo vit nga përdorimi i duhanit,një shifër e cila do dyfishohet deri në 2040.Konsumi i duhanit është një kërcënim për çdo person,pavarësisht gjinisë,moshës,racës duke varfëruar ekonominë e shumë familjeve.

Konsumi i duhanit rrit varfërinë,pasi njerëzit e varfër shpenzojnë më pak në gjërat e domsdoshme si ushqimi,arsimi dhe kujdesi shëndetësor.Rreth 80% e vdekjeve të parakohëshme nga duhani ndodhin në vendet me të ardhura të ulëta ose të mesme.

Rritja e duhanit kërkon sasi të mëdha të pesticideve dhe plehërave kimike,të cilat ndikojnë në intoksikimin e ujit.Çdo vit,për rritjen e duhanit përdoren 4.3 milion hektarë tokë,duke sjellë një shpyllëzik global midis 2 dhe 4 përqind.

Prandaj duhet të ndërgjegjësohemi të gjithë në kuadër të mbrojtjes së shëndetit tonë.