Trendi i teknologjisë për 2018

37

Teknologjia është shndërruar në një medium vital për mbarë njerëzimin dhe kur vjen fjala për trendin e këtij viti,nuk na shkon asgjë tjetër ndërmend përveç se siguria.

Mendohet që fjalëkalimet do bëhen gjithnjë e më pak të përdorshme pasi kompanitë po eksplorojnë mënyra të reja për mbrojtjen e të dhënave.

Pyetja që lind natyrshëm është:Cila formë e teknologjisë do ta zëvëndësojë? Biometria? Algoritmet? Autentikimi?

Fokus për vitin 2018 do të jetë teknologjia:serverless computing si dhe blockchain