Rrjeti 5G:Të ardhurat,rastet e përdorimit dhe shërbimet me vlerë të shtuar

86

Standartet 5G po targetojnë pajisje të reja të cilat do të ofrojnë shërbime me vlerë të shtuar dhe të sofistikuar për konsumatorin.

Me kamerat të cilat po pajisen me aftësinë për të regjistruar video ultra high-definition,lidhja me pajisjet mobile do të ketë nevojë për përmirësim për të suportuar cilësinë e shërbimit UHD edhe në mjediset ku sinjalet celulare mund të jenë të dobëta.

Rrjeti 5G do të mundësojë këtë rast përdorimi me lehtësi dhe eficiencë.Lidhjet 5G do të bazohen në eksperiencën e përdoruesit,performancën e sistemit,modelet e biznesit,menaxhimit dhe operacioneve.5G do të ketë normalisht një shpejtësi shumë herë më të madhe se rrjeti 4G me produktivitet më të lartë ku shpejtësia e shkarkimit do të arrijë deri në 10,000 Mbps.