Reuters TV: informohuni ne kohe reale

30

Aplikacioni Reuters TV është tashmë në Android. Aplikacioni paraqet të gjitha lajmet e ditës në një seri të shkurtër video clips që luhen njëra pas tjetrës. Ju mund të zgjidhni kohëzgjatjen (default është 15 minuta) dhe të gjithë seri clips te përfshira ne kohëzgjatjen e zgjedhur. Kjo është një mënyrë mjaft e mire për të marrë një pasqyrë të të gjitha ngjarjeve në menyre te shpejtë, ne informacione te grupuara ne pjese te vogla.

Mund ta shkarkoni aplikacionin ne linqet e vena ne dispozicion per ju: iOSAndroid