Disa përdorues te Facebook, Whatsapp, e Instagram-it përballen me ndërprerje të përkohshme

32

Facebook tha të hënën se një problem teknik i pengonte disa përdorues të hynin dhe të postojnë në rrjetin social, si dhe aplikacionin e mesazheve Whatsapp dhe Instagram, dhe kjo e kishte rregulluar kryesisht këtë çështje.

“Më parë sot, një çështje e rrjetëzimit bëri që disa njerëz të kishin vështirësi në qasjen ose në postimin e shërbimeve të ndryshme të Facebook-it, shpejt ne hetuam dhe filluam rivendosjen e qasjes, dhe ne gati e kemi rregulluar çështjen për të gjithë.” Na vjen keq për shqetësimin”, tha zëdhënësi i Facebook Jay Nancarrow.

Shumica e përdoruesve të prekur përjetuan probleme për më pak se 90 minuta dhe problemi nuk ishte specifik për një rajon të caktuar.