Aplikacioni i ri online do të ndihmojë policinë për të kërkuar të dhëna nga Apple

34

Apple planifikon të krijojë një program online  në internet për policinë që të kërkojë zyrtarisht të dhëna për përdoruesit e tij dhe për të mbledhur një ekip për të trajnuar policinë rreth asaj se cilat të dhëna mund dhe nuk mund të merren nga krijuesi i iPhone.

Apple mund dhe siguron disa të dhëna të përdoruesit, siç janë të dhënat e ruajtura në shërbimin e saj iCloud online.

Apple tha në letrën se kishte trajnuar rreth 1.000 oficerë të zbatimit të ligjit në mënyrën se si të merrnin të dhëna nga kompania. Trajnimi më parë ka ndodhur personalisht në selinë e Apple, por kompania tha se do të krijojë një kurs trajnimi në internet dhe një ekip trajnerësh për të ndihmuar në shtrirjen e saj në departamentet më të vogla.