41 për qind e sistemeve të kontrollit industrial u sulmuan në vitin 2018

30

Industria gjithnjë e më shumë mbështetet në sisteme të automatizuara për kontrollin e proceseve, por një raport i ri nga Kaspersky Lab tregon se 41.2 përqind e kompjuterëve të sistemeve të kontrollit industrial (ICS) u sulmuan nga softuerë me qëllim të keq të paktën një herë në gjysmën e parë të këtij viti.

Bazuar në analizën e sistemeve të mbrojtura nga zgjidhjet e Kaspersky Lab, të dhënat tregojnë se në vitin 2017, përqindja e kompjuterëve të ICS  që u sulmuan  ishte 36.61 në gjysmën e parë të vitit dhe 37.75 në gjysmën e dytë.

Interneti është burimi kryesor i infeksionit për sulmet kompjuterike të ICS – me 27 për qind të kërcënimeve të marra nga ueb, 8.4 për qind e marrë përmes mediave të magazinimit të lëvizshëm dhe 3.8 për qind nga klientët e postës.

Kompanitë këshillohen gjithashtu të kufizojnë trafikun e rrjetit në portet dhe protokollet e përdorura në routerat e brezit dhe brenda rrjeteve të teknologjisë operative të organizatës.